vshutterstock

Wie we zijn

De Sociale Raadsvrouw is een landelijk adviesbureau op het gebied van schulden van werknemers. We zijn werkzaam voor bedrijven, arbodiensten, re-integratiebedrijven en het bedrijfsmaatschappelijk werk. We hanteren geen wachtlijsten en kunnen in de meeste gevallen binnen vijf werkdagen bij uw werknemer zijn. Wat wij doen is crisisinterventie bij schulden, waaronder het voorkomen van ontruimingen, afsluitingen, corrigeren van loonbeslagen, het oplossen van sociaal juridische problematiek met als flankerende dienstverlening het bieden van psychische of juridische hulp. U moet ons, naast dat we schuldhulpverleners zijn, zien als probleemoplossers.

De Sociale Raadsvrouw is april 2007 gestart. Tot onze klantenkring behoren de grote namen uit de arbowereld en gerenommeerde Nederlandse en internationale bedrijven en instellingen.

Budgetcoaches door het hele land

Wij hebben verdeeld over het land een dertigtal schuldhulpverleners/budgetcoaches, allen met hun eigen specialisme, zoals verzekeringen, hypotheken, uitkeringen, insolventierecht etc. Om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken kan iedere schuldhulpverlener/budgetcoach te allen tijde, vanwaar ook, vragen stellen aan de andere partijen. Ook worden binnen De Sociale Raadsvrouw ieder jaar studiedagen georganiseerd, waarbij voor ons interessante organisaties en bedrijven worden uitgenodigd die ons iets kunnen leren of waarmee we kunnen samenwerken. Op deze manier hebben we in de loop van de jaren een enorm netwerk met zakenpartners opgebouwd, die meehelpen aan het weer financieel gezond maken van uw werknemer. Denk daarbij aan bijvoorbeeld energiemaatschappijen en de advocatuur.

Offerte aanvragen