vshutterstock

De Sociale Raadsvrouw voor HRM

Met ruim 14 jaar ervaring binnen bedrijven en arbodiensten hebben we goed zicht op wat binnen een bedrijf aan kennis nodig is om met schulden van werknemers om te gaan.  Kennis van schulden, schuldhulp, loonbeslagen, beleid etc. Het blijft een gevoelig onderwerp… Wat mag wel en wat mag niet? Met de nieuwe AVG is dit er niet gemakkelijker op geworden.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. De problemen die iemand daar van ondervindt blijven niet beperkt tot de vier muren van de woning, maar reizen iedere dag mee naar het werk. Verzuim veroorzaakt door schulden is hierbij een duidelijk signaal.

Workshops voor hrm

Twee interessante workshops  zijn:

“Loonbeslagen de Baas”  Een twee uur durend in-company interactief college loonbeslagen voor max. 12 personen.. Voor bedrijven die zich serieus willen verdiepen in de wereld van de schulden, het herkennen, do’s and don’ts en het maken van beleid.

De Online workshop Thuisadministratie is een workshop voor alle medewerkers binnen een bedrijf en is er op gericht om medewerkers te helpen een overzichtelijke administratie te krijgen en te houden en gebruik te maken van alle regelingen en voorzieningen.  Overzicht en tijdig bijsturen zorgt voor minder schulden. Preventie pur sang! Men kan door middel van een code online inloggen en in de eigen tijd de workshop thuis doen.