vshutterstock

Voor HRM

Omdat we al ruim twaalf jaar werken voor bedrijven en arbodiensten en het zwaartepunt van onze dienstverlening ligt bij schulden en verzuim, hebben wij goed zicht op wat binnen een bedrijf nodig is om met medewerkers met schulden om te gaan. Ook weten we waar het aan kennis ontbreekt; kennis van schulden, schuldhulp, loonbeslagen, hoe ga je hier als HRM mee om, etc. Tenslotte is dit een gevoelig onderwerp…wat mag wel en wat mag niet? Zeker met de nieuwe AVG is dit er niet makkelijker op geworden.

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. De problemen die iemand daar van ondervindt blijven niet beperkt tot de vier muren van de woning, maar reizen iedere dag mee naar het werk. Als bedrijf hebt u daar hoe dan ook last van. Loonbeslagen en verzuim zijn hierbij duidelijke signalen.

Dienstenpakket

We hebben naast ons dienstenpakket naast schuldhulpverlening en budgetcoaching, workshops voor HRM  en het hele bedrijf ontwikkeld, waarvan één korte online workshop “Hoe ga ik om met loonbeslagen” voor de hrm’er zelf.

De workshop Online Thuisadministratie is een workshop voor alle medewerkers binnen een bedrijf en is er op gericht om medewerkers te helpen een overzichtelijke administratie te krijgen en te houden en gebruik te maken van alle regelingen en voorzieningen.  Overzicht en tijdig bijsturen zorgt voor minder schulden. Preventie pur sang! Men kan door middel van een code online inloggen en in de eigen tijd de workshop thuis doen.

“Loonbeslagen de Baas” is een korte 2-3 uur durende workshop voor max. 10 personen die we in-company aanbieden. Voor bedrijven die zich serieus willen verdiepen in de wereld van de schulden, het herkennen, do’s and don’ts, het maken van beleid etc.

Daarnaast werken we nauw samen met het bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor arbodiensten die hun eigen BMW-afdeling hebben, wordt  uiteraard  deze ingezet. Heeft u echter als bedrijf geen binding met een arbodienst, dan kunt u gebruik maken van onze eigen bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening BMW voor elkaar BV. BMW voor elkaar BV werkt landelijk en uitsluitende met zeer ervaren, gecertificeerde bedrijfsmaatschappelijk werkers, aangesloten bij het BPSW en het Registerplein (www.bmwvoorelkaar.nl), email: *protected email*