gratis informatiepakket

Richard Koopman

Natuurlijk kun je zeggen dat er een strikte scheiding is tussen werk en privé en dat je als werkgever niet verantwoordelijk bent voor het doen en laten van je medewerkers. Wat doe je met medewerkers in jouw organisatie die de grip zijn kwijtgeraakt op hun financiële situatie? Helemaal gaat dat niet aan je voorbij – de loonbeslagen komen binnen. Ga je ze helpen of niet? Hettie biedt een unieke propositie. Hettie weet orde in chaos te scheppen, waarbij ze de wegen kent om ‘jouw’ mensen te helpen hun zaken weer op de rit te krijgen. Dat laatste is ook in het belang van jouw organisatie. Liever een medewerker die functioneert zonder problemen, toch? Wil je echt helpen? Vraag Hettie.