gratis informatiepakket

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is de bijstand of WWB (Wet Werk en Bijstand). Het is in 2013 nog maar deels gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon stijgt ieder jaar in januari en juli, dit geldt dus ook voor een uitkering als de bijstand, maar ook voor andere uitkeringen.

Sociaal minimum loon per 1 juli 2013

Wettelijke bruto minimumloon voor werknemers van 23 tot 65 jaar bij een volledig dienstverband per 1 juli 2013, excl. 8% vakantiegeld.

€ 1.477,80 per maand
€    341,05 per week
€      68,21 per dag
Netto is dit gemiddeld € 1.340,– per maand, afhankelijk van de bedrijfstak en leeftijd.

Het is een inkomen gelijk aan de netto bijstandsnorm, het sociaal minimum, met als enige verschil, het vakantiegeld.

Wettelijk sociaal minimumjeugdloon per 1 juli 2013:

Leeftijd werknemerPer maandPer weekPer dag
22 jaar€ 1256,15€ 289,90€ 57,65
21 jaar€ 1071,40€ 247,25€ 49,17
20 jaar€   908,85€ 209,75€ 41,71
19 jaar€   775,85€ 179,05€ 35,61
18 jaar€   672,40€ 155,20€ 30,86
17 jaar€   583,75€ 134,70€ 26,79
16 jaar€   509,85€ 117,85€ 23,40
15 jaar€   443,35€ 102,30€ 20,35

 

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur.