gratis informatiepakket

Schulden op het strand en het beleid ten aanzien van schulden

In ons schuldhulpberoep is het zo dat het in de vakantieperiode wat rustiger is.
De schulden liggen dan op het strand in Spanje of staan hoog op een alpenweide in een tent in Oostenrijk dromerig uit te kijken over de bergen.
Schulden kunnen heel lang wachten, ze hebben erg veel geduld, eerst sturen ze heel veel brieven, maar als dat geduld eenmaal weg is dan is het ook gedaan met de rust. Dan krijg je te maken met incassobureaus en deurwaarders. Geen van allen met veel geduld en met steeds minder compassie.
Het vervelende is dan ook nog dat ze heel snel loonbeslag gaan leggen en vervolgens kan je dan niet meer je gewone vaste lasten betalen. Nog meer problemen…
Vaak heeft die twee maanden zomervakantie te maken met het bekende: “We moeten toch nog op vakantie?!” of “Daar heb ik recht op!”
Nou, niks moet en het ergens recht op hebben, oké, maar de schuldeisers hebben er ook recht op om betaald te worden. Schulden zijn over het algemeen niet voor niets aangegaan.
Over het algemeen komen we in dertig tot veertig procent van de gevallen werknemers tegen die buiten hun eigen schuld in de problemen zijn gekomen, vaak door onwetendheid. De andere zestig, zeventig procent heeft zich willens en wetens in de schulden gestort, met een houding van; na ons de zondvloed.

Nu geef ik sinds enige jaren de workshop “Loonbeslagen de Baas” voor HRM en leidinggevenden. Maar goed ook, want als ik eenmaal ga vertellen, zie je ogen als schoteltjes voor je. Alsof HRM nog nooit een loonbeslag te verwerken heeft gekregen. Ze vallen van de ene verbazing in de andere!

-“Tja, Kees heeft het al zo moeilijk gehad en toen we dat informatieverzoek voor een loonbeslag medio juni binnenkregen, dachten we meteen aan zijn vakantie. Dus we hebben dat verzoek maar even naast ons neergelegd. Hij heeft na al die tegenslag van hem wel recht op vakantie!”
Omdat er toen geheister kwam van de kant van de deurwaarder, die stelde ons namelijk aansprakelijk voor de hele vordering van Kees, een kleine twintigduizend euro, hebben we u maar gebeld om ons eens één en ander uit te leggen. We hebben, geloof ik, niet zoveel ervaring met dit soort zaken”.
Af en toe zit ik dan ook met ogen als schoteltjes…

Een van de belangrijkste tips voor werkgevers is…:
PRAAT met een werknemer wanneer er tekenen zijn van schulden, mensen geven allerlei verschillende alarmseinen af. Maar ook, wees je bewust van de gevaren die je als bedrijf loopt, wanneer een werknemer schulden heeft, want die zijn namelijk niet gering.
Zeker met de invoering op 1 januari 2014 van de Wet Modernisering Ziektewet, zullen de kosten van verzuim oplopen.
Bij mensen die schulden hebben heerst er bijzonder hoog verzuim. Ga maar na, je wordt achternagezeten door je schuldeisers, per brief, per telefoon en aan de deur. Je relatie lijdt eronder. Je hebt stress en je slaapt slecht. De ingrediënten om er goed ziek van te worden.
Veel werkgevers denken nog dat dat niet hun pakkie an is, maar ik denk dat met de invoering van deze nieuwe wet, ze toch eens aan beleid ten aanzien van schulden moeten gaan denken.

Heb jij hoge schulden waar je niet van af komt? Onze specialisten helpen je graag om van je schulden af te komen. Neem contact op via het contactformulier of mail naar .

De Sociale Raadsvrouw
Hettie Schuring