gratis informatiepakket

Schuldbemiddeling

Aan de schuldeisers wordt, conform vigerende wet- en regelgeving, een betaalvoorstel tegen finale kwijting gedaan. Uw werknemer lost gedurende 36 maanden zijn afloscapaciteit af aan de schuldeisers. Nadat de laatste termijn is voldaan en de schuldeisers het kwijtingsbedrag hebben ontvangen, wordt finale kwijting verleend voor de restantvordering. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het betaalvoorstel, dan kan de schuldregeling van start gaan. Hierbij kan flankerende hulpverlening worden ingezet, zodat er toezicht wordt gehouden op het correct nakomen van de aflosverplichting.

Indien één of meerdere schuldeisers medewerking weigeren, en de betreffende schuldeiser onredelijk is in de afwijzing van het betaalvoorstel, kan er een dwangakkoord worden verzocht. Of uw werknemer hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van diverse individuele en financiële omstandigheden en blijkt uit het advies van de advocaat.

Indien één of meerdere schuldeisers medewerking weigeren en een dwangakkoord geen optie is, of wordt afgewezen, dan wordt er een verzoekschrift om toepassing van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) opgesteld. Of uw werknemer voldoet aan de eisen om voor een WSNP in aanmerking te komen, blijkt eveneens uit het advies van de advocaat.

De Sociale Raadsvrouw bij schuldbemiddeling

De Sociale Raadsvrouw is een landelijk adviesbureau op het gebied van schulden van werknemers. Wij worden veel aangestuurd door werkgevers om de geldproblemen van hun werknemers op te lossen. Dit doordat wij een ervaren organisatie zijn en geen wachtlijsten hanteren, waardoor wij binnen vijf werkdagen al bij uw werknemer kunnen zijn. Wij helpen graag door middel van een crisisinterventie bij schulden, maar ook door het bieden van psychische of juridische hulp. Wanneer u kiest voor De Sociale Raadsvrouw kiest u voor:

  • Ervaren: bijna 15  jaar ervaring in het vak
  • Betrouwbaar: we doen wat we zeggen
  • Betaalbaar: duidelijke tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent

Contact opnemen

Bent u benieuwd wat De Sociale Raadsvrouw kan doen om u te helpen met schuldbemiddeling?Vraag dan een gratis offerte aan. Kosteloos en vrijblijvend. In de meeste gevallen krijgt u dezelfde dag nog reactie.

Offerte aanvragen