Vraag ernaar bij uw advocaat!
regelingen

Rechtsbijstand 2021 (www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand) dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat, let echter wel op dat dit ook gebeurt. Onderstaande normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021.

Indien het vermogen in box 3 in 2019 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt,t.w. € 30.000,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Alleenstaand
                   Gehuwd/samenwonend en éénoudergezin

Eigen Bijdrage / Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2019)                                 Personen en Familierecht         Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2019)

€ 0.00 t/m € 20.300
€ 20.301 – € 21.000
€ 21.001 – € 22.200
€ 22.201 – € 24.100
€ 24.101 – € 28.600

€ 208
€ 383
€ 547
€ 712
€ 875
€ 362
€ 438
€ 602
€ 766
€ 904
€ 0,00 t/m € 28.200
€ 28.201 – € 29.200
€ 29.201 – € 30.600
€ 30.601 – € 34.200
€ 34.201 – € 40.400

Boven de € 28.600 komt de aanvrager niet in aanmerking voor een toevoeging.

*Bij een verlaging in inkomen na 2019 een peiljaarverlegging aanvragen!

https://www.rechtsbijstand.nl/binaries/content/assets/rechtsbijstand/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/formulier-peiljaarverlegging_2021.pdf