Vraag ernaar bij uw advocaat!
regelingen

Rechtsbijstand 2020 (www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand) dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat, let echter wel op dat dit ook gebeurt. Onderstaande normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

Indien het vermogen in box 3 in 2018 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt,t.w. € 27.500,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend en éénoudergezin

Eigen Bijdrage / Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2018)        Personen en Familierecht         Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2018)

€ 0.00 t/m € 19.800
€ 19.801 – € 20.500
€ 20.501 – € 21.600
€ 21.601 – € 23.500
€ 23.501 – € 27.900

€ 203*
€ 373
€ 533
€ 694
€ 853
€ 353
€ 427
€ 587
€ 747
€ 881
€ 0,00 t/m € 27.500
€ 27.501 – € 28.500
€ 28.501 – € 29.800
€ 29.801 – € 33.300
€ 33.301 – € 39.400

 

https://www.rvr.org/nieuws/advocaten/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html

Boven de € 27.500 komt de aanvrager niet in aanmerking voor een toevoeging.

*Bij een verlaging in inkomen na 2018 een peiljaarverlegging aanvragen!