Mensen laten zoveel geld liggen!
regelingen

Sociaal minimum, Bijstand of Participatiewet, 1 juli 2021

NB. Deze bedragen worden jaarlijks in januari en juli aangepast. Deze bedragen worden gebruikt als beslagvrije voet bij loonbeslagen (zie “Loonbeslagen“).

De bedragen zijn netto per maand, inclusief 5% vakantiegeld.

Normen 1 juli 2021

De Wet werk en Bijstand is veranderd in 2015. De eisen zijn strenger. Zo is er nu de kostendelersnorm. Dit betekent dat uw bijstandsuitkering lager is als er meerdere personen op hetzelfde adres wonen. Uitzonderingen zijn:

  1. een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee.
  2. studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.


Onderstaand een goede link om duidelijk te krijgen wat de kostendelersregeling is
:

http://www.rotterdam.nl/kostendelersnorm#A5

Aantal volwassenen in een huishouden
twee personen
drie personen
vier personen
vijf personen
Bijstandsnorm per persoon
50%
43,33%
40%
38%

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het kindgebonden budget voor 2018.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van mensen die bijstand ontvangen, mag niet meer bedragen dan € 6.295,– voor alleenstaanden, € 12.590,– voor een alleenstaande ouder en gehuwden.

Alleen voor mensen die een eigen woning hebben, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 53.100,–,  1. mits zij zelf in de woning wonen of  2. er niet van u verwacht kan worden dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor uw geschikte huurwoning.

Netto of bruto

De WWB is de enige uitkering die uitsluitend werkt met netto bedragen. De bruto jaarbedragen zijn te vinden op uw jaaropgaaf, deze worden gebruikt voor het invullen van belastingpapieren en het aanvragen van regelingen.