Mensen laten zoveel geld liggen!
regelingen

Regelingen minimuminkomen

Gemeentelijke regelingen
Met ingang van 1 januari 2012 is wettelijk bepaald dat een ieder die tot 110% van het sociaal minimum als inkomen heeft, gebruik mag maken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Valt u in de minimum-inkomensgroep, of tot 10% daarboven, dan heeft u, afhankelijk in welke gemeente u woont, recht op diverse regelingen en voorzieningen. Iedere gemeente heeft andere regelingen. Deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente of op te vragen bij de afd. Sociale Zaken van die gemeente. In 2012 is vastgesteld dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Aanvullende bijstand.
Zit een werknemer met zijn loon onder het voor hem geldende sociaal minimum, dan heeft men recht op aanvullende bijstand. Vaak hebben alleenstaande ouders, veelal moeders, een aanvulling nodig omdat zij vaak parttime werken. De eerste aanvraag wordt ingediend bij het Werkplein (voormalig CWI), deze geeft de aanvraag door aan de afdeling Sociale Zaken in de betreffende gemeente.

-Deze regeling geldt ook voor mensen die bij een loonbeslag onder het voor hen geldende sociaal minimum komen. U kunt dat een aanvulling vragen bij uw gemeente.
– Deze uitkering kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden!

Kwijtschelding Gemeentelijke heffingen en Waterschap.

Kwijtschelding kunt u in de meeste gemeenten krijgen voor gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten. U moet deze in de betreffende gemeente aanvragen. Vaak zijn de formulieren te downloaden.
In 2012 mag men tot 110% van het sociaal minimum aan inkomen hebben om in aanmerking te komen.

– Gemeentelijke belastingen/heffingen
– Waterschapslasten

Gemiddeld € 350,00 per jaar.
Gemiddeld € 150,00 per jaar.