Weet waar u recht op heeft!
regelingen

Algemene heffingskortingen 2021

Woont men al meer dan vijf  jaar samen of is men gehuwd zonder deze heffingskorting ontvangen te hebben en had men wel recht, dan kan men deze regeling aanvragen over de afgelopen vijf jaar! Aan te vragen bij de Belastingdienst.

N.B. Deze heffingskorting voor minstverdienende partners wordt vanaf 2009 stapsgewijs in 15 jaar afgeschaft.

TOESLAGEN

Voor alle toeslagen geldt; als er wat veranderd aan uw inkomen of situatie geef dit dan onmiddellijk door aan de Belastingdienst!

Gebruik de proefberekening voor alle toeslagen.

U kunt maar één rekeningnummer gebruiken voor toeslagen en de meeste belastingteruggaven. Dit rekeningnummer moet op uw eigen naam staan. Kinderopvangtoeslag kunt u nog wel laten uitbetalen aan de kinderopvang.

Zorgtoeslag 2021

Hoe hoger uw inkomen hoe minder zorgtoeslag. Dit geldt niet als u een minimum inkomen heeft. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor ziektekosten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgverzekering. Men kan gebruik maken van zorgtoeslag als het inkomen bruto niet hoger is dan:

Voorwaarden zijn:

U bent ouder dan 18 jaar en hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfsvergunning. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. U hebt een rekeningnummer op uw naam. Uw inkomen is niet hoger dan het maximaal toegestane toetsingsinkomen voor een alleenstaande is dit € 31.138,– bruto per jaar en voor een samenwonende mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 39.979,– bruto per jaar.

Uw vermogen bedraagt niet meer dan maximaal toegestaan. Voor een alleenstaand is dit € 118.479,– maximaal vermogen in 2020 en voor u en uw toeslagpartner samen is dit  een bedrag van  € 149.819,– maximaal eigen vermogen.

!!!Voor de zorgtoeslag, zowel als alle andere toeslagen geldt…, verandert uw inkomen of situatie wijzig dit dan METEEN  bij de Belastingdienst. Dit voorkomt onnodig teveel terugbetalen.

Huurtoeslag 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

De huur niet hoger zijn dan € 752,33 en het inkomen van alle bewoners (boven de 23 jaar) samen mag niet meer zijn dan € 31.340,– per jaar.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar, dan mag de huur niet hoger zijn dan  € 442,46. Hebt u een kind dan geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan € 752,33.

Bereken je huurtoeslag.

Eigen vermogen

Uw eigen vermogen is niet hoger dan € 30.846,– op 1 januari 2020. Bij gehuwd of samenwonend geldt dit bedrag voor beide partners. dus € 62.680,– samen.

Hebt u een thuiswonend kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar, dan moet u dit vermogen meetellen bij uw eigen vermogen.

Bijzonder vermogen?

Als u een bijzonder vermogen heeft, kunt u het beste de belastingdienst raadplegen.

!!!Voor de huurtoeslag, zowel als alle andere toeslagen geldt…, verandert uw inkomen of situatie wijzig dit dan METEEN  bij de Belastingdienst. Dit voorkomt onnodig teveel terugbetalen.

Kinderopvangtoeslag 2021

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen tot de eerste dag van de maand waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Maximaal voor 230 uur per maand als u 40 uur of meer per week werkt.

Kindercentrum

  • € 8,46 per uur voor dagopvang
  • € 7,27 per uur buitenschoolse opvang (BSO)

Gastouderopvang

  • € 6,49 per uur voor buitenschoolse opvang (BSO)

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag. Voorbeelden:

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
  • Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,50 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 7,27. Over de resterende € 0,23 krijgt u geen toeslag.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 6,49. Over de resterende € 0,51 krijgt u geen toeslag.

Voorwaarden:

-U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

-Het kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen via een gastouderbureau welke geregistreerd is bij de gemeente en met wie u een contract heeft afgesloten. Het kind zit nog niet in het voortgezet onderwijs en de kosten voor de kinderopvang worden zelf betaald.

*U dient als u Kinderopvangtoeslag aanvraagt heel goed bij te houden wat u binnenkrijgt van de Belastingdienst aan toeslag en wat u moet betalen en betaalt aan de opvang! Houd hiervan een gedegen boekhouding bij!

Verandert er iets aan uw situatie, geef dit dan onmiddellijk door aan de Belastingdienst!!

Kindgebonden budget 2021

Voor personen met kinderen waarvoor zij kinderbijslag ontvangen. Bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar als u uw kind in belangrijke mate onderhoud, per kwartaal voor minimaal  € 433,– Over 2021 Kindgebonden budget aanvragen kan tot 1 september 2021.

Ontving u nog geen toeslagen dan moet u het Kindgebonden Budget zelf aanvragen, aangezien de Belastingdienst nog niet over voldoende gegevens van u beschikt om de hoogte van de toeslag vast te stellen.