x Direct inloggen voor de online workshop

Log hier in als u een inlogcode heeft gekregen van uw werkgever.  Wilt u als bedrijf ook gebruik maken van deze workshop voor uw werknemers? Neem direct contact op met ons.

Mensen laten zoveel geld liggen!
regelingen

Regelingen en voorzieningen 2021

Veertig procent van de mensen laat geld liggen door niet gebruik te maken van allerlei regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn. In deze pagina’s staan alle gangbare regelingen op een rij, u kunt eenvoudig nakijken of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling.

Een laag inkomen en juridische bijstand.

Mogelijk bent u verwikkeld geraakt in een juridisch geschil, van welke aard dan ook. Indien u een inkomen heeft op bijstandsniveau of net boven het minimumloon, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Moet u zaken regelen met de overheid?

(Voor het aanvragen van deze toeslagen heeft men een DigiD nodig (www.digid.nl). De DigiD is nodig om via het internet zaken te regelen met de overheid.

Handige tips en links zijn:

http://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/

http://www.nibud.nl/consumenten/themas/werk-en-werkloosheid/

 

De verwerking van de gegevens in het regelingen en voorzieningenoverzicht  van De Sociale Raadsvrouw en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. De Sociale Raadsvrouw,  noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie regelingen en voorzieningen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van De Sociale Raadsvrouw c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de in de regelingen & voorzieningen aangeboden informatie.

info-pakket