Vraag ernaar bij uw advocaat!
regelingen

Rechtsbijstand 2019 (www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand) dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat, let echter wel op dat dit ook gebeurt.

Indien het vermogen in box 3 in 2017 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt,t.w. € 26.900,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend en éénoudergezin

Eigen Bijdrage / Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2017)        Personen en Familierecht         Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2017)

€ 0.00 t/m € 19.400
€ 19.401 – € 20.100
€ 20.101 – € 21.100
€ 21.101 – € 23.000
€ 23.001 – € 27.300

€ 199*
€ 365
€ 522
€ 679
€ 835
€ 345
€ 412
€ 566
€ 720
€ 849
€ 0,00 t/m € 26.900
€ 26.901 – € 27.900
€ 27.901 – € 29.200
€ 29.201 – € 32.600
€ 32.601 – € 38.600

 

Boven de € 27.300 komt de aanvrager niet in aanmerking voor een toevoeging.

*Bij een verlaging in inkomen na 2017 een peiljaarverlegging aanvragen!