Weet waar u recht op heeft!
regelingen

Algemene heffingskortingen 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen

_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/

Woont men al meer dan vijf  jaar samen of is men gehuwd zonder deze heffingskorting ontvangen te hebben en had men wel recht, dan kan men deze regeling aanvragen over de afgelopen vijf jaar! Aan te vragen bij de Belastingdienst.

N.B. Deze heffingskorting voor minstverdienende partners wordt vanaf 2009 stapsgewijs in 15 jaar afgeschaft.

*Had u de afgelopen vijf jaar wel recht op deze regeling maar dit nooit aangevraagd…, net als bij de algemene heffingskorting kan men dit dan over de afgelopen vijf jaar aanvragen.

TOESLAGEN

Proefberekening voor alle toeslagen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

U kunt maar één rekeningnummer gebruiken voor toeslagen en de meeste belastingteruggaven. Dit rekeningnummer moet op uw eigen naam staan. Kinderopvangtoeslag kunt u nog wel laten uitbetalen aan de kinderopvang.

Zorgtoeslag 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/

Hoe hoger uw inkomen hoe minder zorgtoeslag. Dit geldt niet als u een minimum inkomen heeft. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor ziektekosten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgverzekering. Men kan gebruik maken van zorgtoeslag als het inkomen bruto niet hoger is dan:

Voorwaarden zijn:

U bent ouder dan 18 jaar en hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfsvergunning. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. U hebt een rekeningnummer op uw naam. Uw inkomen is niet hoger dan het maximaal toegestane toetsingsinkomen voor een alleenstaande is dit € 29.562,– bruto per jaar en voor een samenwonende mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 37.885,– bruto per jaar.

Uw vermogen bedraagt niet meer dan maximaal toegestaan. Voor een alleenstaand is dit € 114.776,– maximaal vermogen in 2019 en voor u en uw toeslagpartner samen is dit  een bedrag van         € 145.136,– maximaal eigen vermogen.

 

Huurtoeslag 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/

Men heeft recht op huurtoeslag als u tussen de 18 en 23 jaar bent, de huur niet hoger is dan  € 424,44 en uw inkomen als alleenstaande maximaal € 22.700,– per jaar , samen € 30.825,– is en u een maximaal eigen vermogen van € 30.360,– hebt. Ben je alleenstaand tussen de 18 en 23 jaar en heb je een kind dan geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan € 720,42

U hebt recht op huurtoeslag als u tussen de 23 en 65 jaar bent en de huur niet hoger is dan € 720,42 en uw inkomen maximaal € 22.700,– per jaar is, samen € 30.825,– per jaar.

Eigen vermogen

U bent jonger dan de AOW leeftijd en uw eigen vermogen is niet hoger dan € 30.360,– op 1 januari 2019. Bij gehuwd of samenwonend geldt dit bedrag voor beide partners. dus € 60.720,– samen.

Medebewoners mogen een eigen vermogen hebben van € 30.360,– Heeft u maar voor een deel van het jaar een medebewoner, dan hoeft u deze niet mee te tellen.

Bijzonder vermogen? Zie:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_

toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/bijzonder-vermogen

Een onderhuurder is geen huisgenoot, dus geen medebewoner, mits dit is vastgelegd in een huurovereenkomst.

Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar is het alleen een postadres? Dan is die persoon niet uw medebewoner.

Kinderopvangtoeslag 2019

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen tot de eerste dag van de maand waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

Maximaal voor 230 uur per maand als u 40 uur of meer per week werkt.

Kindercentrum

  • € 8,02 per uur voor dagopvang
  • € 6,89 per uur buitenschoolse opvang (BSO)

Gastouderopvang

  • € 6,15 per uur voor buitenschoolse opvang (BSO)
  • € 6,15 per uur voor dagopvang

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag. Voorbeelden:

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
  • Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,89. Over de resterende € 0,36 krijgt u geen toeslag.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 6,15. Over de resterende € 0,85 krijgt u geen toeslag.

Voorwaarden:

-U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

-Het kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen via een gastouderbureau welke geregistreerd is bij de gemeente en met wie u een contract heeft afgesloten. Het kind zit nog niet in het voortgezet onderwijs en de kosten voor de kinderopvang worden zelf betaald.

*U dient als u Kinderopvangtoeslag aanvraagt heel goed bij te houden wat u binnenkrijgt van de Belastingdienst aan toeslag en wat u moet betalen aan opvang!

Houd hiervan een gedegen boekhouding bij!

Kindgebonden budget 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/

Voor personen met kinderen waarvoor zij kinderbijslag ontvangen. Bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar als u uw kind in belangrijke mate onderhoud, per kwartaal voor minimaal             € 425,– Over 2019 Kindgebonden budget aanvragen kan tot 1 september 2020.

Ontving u nog geen toeslagen dan moet u het Kindgebonden Budget zelf aanvragen, aangezien de Belastingdienst nog niet over voldoende gegevens van u beschikt om de hoogte van de toeslag vast te stellen.