Weet waar u recht op heeft!
regelingen

TOG (tweemaal kinderbijslag) en PGB

TOG vervallen per 1 januari 2015, dit wordt dan via Kinderbijslag verrekend. Vanaf 1 januari is de TOG opgenomen in de Kinderbijslag en kunnen kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag ontvangen.

Voorwaarden:
U krijgt een TOG voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw kind woont bij u thuis
  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18
  • Uw kind heeft een positief CIZ advies (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Als u al een TOG had dan loopt dit gewoon door via de kinderbijslag. Vraagt u voor het eerst tweemaal kinderbijslag aan dan moet dat via de SVB met gebruik van uw DigiD.

Persoons Gebonden Budget (www.ciz.nl)

U kunt in 2015 een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) als u de juiste indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een indicatie voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging.

Grote verandering voor 2015 is dat PGB een trekkingsrecht wordt. U krijgt vanaf 1 januari geen PGB meer betaald maar dit wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw PGB en betaalt uw zorgverlener(s) als u hiervoor een opdracht hebt gegeven. Er wordt vooraf gecontroleerd of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. Dit heet “trekkingsrecht”. De SVB neemt een groot deel van uw administratie over.