Vraag ernaar bij uw advocaat!
regelingen

Rechtsbijstand 2018 (www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand) dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat.

Indien het vermogen in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt,t.w. € 26.400,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend en éénoudergezin

Eigen Bijdrage / Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2016)        Personen en Familierecht         Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2016)

€ 0.00 t/m € 19.100
€ 19.101 – € 19.800
€ 19.801 – € 20.800
€ 20.801 – € 22.700
€ 22.701 – € 26.900

€ 196*
€ 360
€ 514
€ 669
€ 823
€ 340
€ 412
€ 566
€ 720
€ 849
€ 0,00 t/m € 26.500
€ 26.501 – € 27.500
€ 27.501 – € 28.800
€ 28.801 – € 32.100
€ 32.101 – € 38.000

 

Boven de € 26.900 komt de aanvrager niet in aanmerking voor een toevoeging.

*Bij een verlaging in inkomen na 2016 een peiljaarverlegging aanvragen!

Een korting van € 53 op de eigen bijdrage kunt u krijgen via het Juridisch Loket. Deze moet dan een zgn. diagnosedocument opstellen en de Raad moet u een toevoeging verlenen.