Contact

Kreeft 6
8271 KK IJsselmuiden
Bel naar 038 – 33 33 842 of mail naar info@socialeraadsvrouw.nl

Vraag ernaar bij uw advocaat!
regelingen

Rechtsbijstand 2017 (www.rvr.org)

Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand) dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat.

Indien het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt,t.w. € 26.400,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

Alleenstaand
Gehuwd/samenwonend en éénoudergezin

Eigen Bijdrage / Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2015)        Personen en Familierecht         Fiscaal Jaarinkomen (peiljaar 2015)

€ 0.00 t/m € 18.700
€ 18.701 – € 19.400
€ 19.401 – € 20.400
€ 20.401 – € 22.300
€ 22.301 – € 26.400

€ 196*
€ 360
€ 514
€ 669
€ 823
€ 340
€ 412
€ 566
€ 720
€ 849
€ 0,00 t/m € 26.00
€ 26.001 – € 27.000
€ 27.001 – € 28.300
€ 28.301 – € 31.500
€ 31.501 – € 37.300

 

Boven dit inkomen komt men niet in aanmerking voor een toevoeging.

*Bij een verlaging in inkomen na 2015 een peiljaarverlegging aanvragen!

Een korting van € 53 op de eigen bijdrage kunt u krijgen via het Juridisch Loket. Deze moet dan een zgn. diagnosedocument opstellen en de Raad moet u een toevoeging verlenen.

Voor meer over inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2017, verwijzen wij u naar:

http://www.rvr.org/nieuws/2016/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2017.html