Contact

Kreeft 6
8271 KK IJsselmuiden
Bel naar 038 – 33 33 842 of mail naar info@socialeraadsvrouw.nl

Weet waar u recht op heeft!
regelingen

Heffingskortingen van de belastingdienst 2017

(www.belastingdienst.nl)

Algemene Heffingskorting 2017 (inkomensafhankelijk)

De algemene heffingskorting is vanaf 2014 deels inkomensafhankelijk, maar vanaf 2016 volledig inkomensafhankelijk.

Heeft een werknemer een partner die weinig of geen inkomen heeft, dan heeft men recht op algemene heffingskorting, maximaal € 2.250,– per jaar. Bij € 20.000 – € 2.238–. Bij € 30.000 – € 1.774. Bij € 40.000 – € 1.296. € 50.000 – € 817. Bij € 60.000- € 338 en bij € 70.000 – 0.

Woont men al meer dan 5 jaar samen of is men gehuwd zonder deze heffingskorting ontvangen te hebben en had men wel recht, dan kan men deze regeling aanvragen over de afgelopen vijf jaar! Aan te vragen bij de Belastingdienst.

N.B. Deze heffingskorting voor minstverdienende partners wordt vanaf 2009 stapsgewijs in 15 jaar afgeschaft.

*Had u de afgelopen vijf jaar wel recht op deze regeling maar dit nooit aangevraagd…, net als bij de algemene heffingskorting kan men dit dan over de afgelopen vijf jaar aanvragen.

TOESLAGEN

Vanaf 1 december 2013 kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor toeslagen en de meeste belastingteruggaven. Dit rekeningnummer moet op uw eigen naam staan. Kinderopvangtoeslag kunt u nog wel laten uitbetalen aan de kinderopvang.

Zorgtoeslag (www.toeslagen.nl) 2017

Vanaf 2015 gaat de overheid minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering, hoe hoger uw inkomen hoe minder zorgtoeslag. Dit geldt niet als u een minimum inkomen heeft. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor ziektekosten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgverzekering. Men kan gebruik maken van zorgtoeslag als het inkomen bruto niet hoger is dan:

Voorwaarden zijn:

U bent ouder dan 18 jaar en hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfsvergunning. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. U hebt een rekeningnummer op uw naam. Uw inkomen is niet hoger dan het maximaal toegestane toetsingsinkomen voor een alleenstaande is dit € 27.857,– bruto per jaar en voor een samenwonende mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 35.116,– bruto per jaar.

Uw vermogen bedraagt niet meer dan maximaal toegestaan. Voor een alleenstaand is dit € 107.752,– maximaal vermogen in 2017 en voor u en uw toeslagpartner samen is dit  een bedrag van € 132.752,– maximaal eigen vermogen.

 

Huurtoeslag (www.toeslagen.nl) 2017

Men heeft recht op huurtoeslag als u tussen de 18 en 23 jaar bent, de huur zich tussen de € 223,42 en € 414,02 bevindt en uw inkomen maximaal € 22.200,– per jaar is en u een maximaal eigen vermogen van € 25.000,– hebt.

U hebt recht op huurtoeslag als u tussen de 23 en 65 jaar bent en de huur zich tussen de
€ 223,42 en € 710,68 bevindt en uw inkomen maximaal € 22.200,– per jaar is en u een maximaal eigen vermogen van € 25.000,– heeft.

Eigen vermogen

U bent jonger dan de AOW leeftijd en uw eigen vermogen is niet hoger dan € 25.000,– vanaf 1-1-2017. Bij gehuwd of samenwonend geldt dit bedrag voor beide partners. dus € 50.000,– samen.

Medebewoners, thuiswonende kinderen tot 23 jaar, worden alleen meegeteld met hun inkomen boven de € 4.788,–. Een onderhuurder is geen huisgenoot, dus geen medebewoner. Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar is het alleen een postadres? Dan is die persoon niet uw medebewoner.

Kinderopvangtoeslag ( www.toeslagen.nl) 2017

Maximaal voor 230 uur per maand.

Kindercentrum

  • € 7,18 per uur voor dagopvang
  • € 6,69 per uur buitenschoolse opvang (BSO)

Gastouderopvang

  • € 5,75 per uur voor buitenschoolse opvang (BSO)
  • € 5,75 per uur voor gastouderopvang.

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden:

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
  • Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 6,95 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,69. Over de resterende € 0,26 krijgt u geen toeslag.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 5,75. Over de resterende € 1,25 krijgt u geen toeslag.

Voorwaarden:

-U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

-Het kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen via een gastouderbureau welke geregistreerd is bij de gemeente en met wie u een contract heeft afgesloten. Het kind zit nog niet in het voortgezet onderwijs en de kosten voor de kinderopvang worden zelf betaald.

*U dient als u Kinderopvangtoeslag aanvraagt heel goed bij te houden wat u binnenkrijgt van de Belastingdienst aan toeslag en wat u moet betalen aan opvang! Houd hiervan een boekhouding bij!

Kindgebonden budget (www.toeslagen.nl) 2017

Voor personen met kinderen waarvoor zij kinderbijslag ontvangen. Bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Over 2017 Kindgebonden budget aanvragen kan tot 1 september 2018.

Ontving u nog geen toeslagen dan moet u het Kindgebonden Budget zelf aanvragen aangezien de Belastingdienst nog niet over voldoende gegevens van u beschikt om de hoogte van de toeslag vast te stellen.
Of u recht heeft op het Kindgebonden budget hangt af van de hoogte van uw inkomen en of u recht heeft op kinderbijslag. Drempelinkomen is € 19.758 voor 2017.

Gezin met 1 kind maximaal – € 1.142 per jaar

Gezin met 2 kinderen max – € 2.040 per jaar

Gezin met 3 kinderen max – € 2.325 per jaar

Vierde en ieder volgend kind- € 285 erbij per jaar

Alleenstaande ouder – € 3.076 per jaar

Leeftijd kind

Naarmate een kind ouder is kunt u meer kindgebonden budget krijgen:

– € 234 voor een kind dat 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar.

– Zodra uw kind 16 of 17 jaar wordt, kan het budget € 417 worden verhoogd. Dit is een extra bedrag, omdat eerder de scholingsregeling WTOS17 kwam te vervallen.

Aanvullende regels gelden voor co-ouders, samengestelde gezinnen etc. Deze kunt u vinden bij:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden_budget/kindgebonden-budget-2017/voorwaarden-2017/aanvullende-regels/samengesteld-gezin