vshutterstock

Loonbeslag

Werknemer met loonbeslag, wat moet u doen en wat kan u verwachten.

Als een werknemer zijn rekening niet betaalt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen, het zogenaamde loonbeslag. U bent dan verplicht om een deel van het inkomen van uw werknemer over te maken naar de deurwaarder.

Hoe werkt een loonbeslag?

Iemand betaalt zijn rekeningen niet en krijgt dan te maken met herinneringen, aanmaningen en incassobureaus (let op: een incassobureau is géén deurwaarder). Zodra een zaak bij de deurwaarder is neergelegd zal deze loonbeslag aanvragen bij de rechter. Lees ook: wat is loonbeslag leggen?

Als de rechter dit goedkeurt krijgt u als werkgever een brief van de deurwaarder met een

 • 1. Informatieverzoek

  De deurwaarder verzoekt u gegevens te verstrekken over het salaris van uw werknemer. Dit informatieverzoek derdenbeslag moet u binnen de gegeven termijn (vier weken) terugsturen. Doet u dit niet dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de hele vordering. Dit kan soms in de tonnen lopen!

 • 2. Het beslag

  De deurwaarder zal contact met u opnemen. U moet vervolgens bij iedere salarisbetaling alles wat boven de zgn. beslagvrije voet uitkomt overmaken naar de derdenrekening van de deurwaarder.

 • 3. Hoe hoog is de beslagvrije voet?

  De deurwaarder noemt de beslagvrije voet in het exploot. Wettelijk gezien is de beslagvrije voet gelijkgesteld aan 90% van de huidige voor uw werknemer geldende bijstandsnorm. Echter, de deurwaarder dient rekening te houden met bepaalde kostenposten die ervoor kunnen zorgen dat de beslagvrije voet hoger uitkomt dan de 90% bijstandsnorm:
  a. Het feit of iemand alleenstaand (met kinderen) is of samenwoont/gehuwd in (gezinssituatie).
  b. Woonkosten (huur of hypotheek)
  c. Premie zorgverzekering (Indien er over het salaris een bronheffing zorgpremie door het ZIN wordt ingehouden, dan kunt u de brief hiervan meesturen.
  d. Inkomsten uit toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Vraag uw werknemer om een kopie van de beschikkingen in het jaar dat het beslag valt.
  e. Het feit of de partner inkomsten heeft. De beslagvrije voet kan met maximaal de helft worden verlaagd als er ook een ander inkomen is, bijv. van de partner of nog een baan.

 • 4. Als er een loonbeslag aan zit te komen, bespreek dat dan met uw werknemer.

  a. Bespreek wat onder het beslag valt:  vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enzovoort.
  b. De duur van het beslag.

Een loonbeslag zorgt er vaak voor dat mensen al hun rekening niet meer kunnen betalen. Veelal levert het juist meer schulden op. Bespreek hoe u deze werknemer kunt helpen. Soms duurt een beslag zo lang dat men niets meer kan. Het is heel goed mogelijk uw werknemer te helpen door een schuldhulpverlener van ons in te schakelen.

Hoe De Sociale Raadsvrouw helpt bij loonbeslag

Het kost veel tijd om een loonbeslag goed uit te voeren. Men is vaak onbekend met de gevolgen van het niet correct uitvoeren van een loonbeslag door bijvoorbeeld geen gehoor te geven aan een informatieverzoek. Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Geeft een werknemer aan schulden te hebben door voorschotten of leningen te vragen, of extra te willen overwerken? Financiële problemen kunnen mensen ziek maken en tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Daarom kunt u beter voorkomen dan genezen.

Daarnaast krijgt een werkgever deze hulp bij schulden in veel gevallen vergoed middels een verzuimverzekering!

Online workshop loonbeslagen

Voor meer kennis en vaardigheden over loonbeslagen raden wij u aan de online workshop “Hoe gaat u om met loonbeslagen van werknemers” te volgen. Deze is te vinden op onze homepagina.