gratis informatiepakket

Loonbeslag: de sociale raadsvrouw helpt

In veel gevallen zorgen schulden voor lastige situaties. Bijvoorbeeld loonbeslag bij werkgevers. Om uit deze problemen te komen helpt De Sociale Raadsvrouw bij loonbeslag, vaak door het corrigeren van het loonbeslag en het treffen van een betalingsregeling.

Wat is loonbeslag?

Een loonbeslag betekent in de meeste gevallen dat een schuldeiser beslag legt op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Wanneer iemand niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil voldoen, ontvangt men herinneringen en aanmaningen, vervolgens een informatieverzoek van de deurwaarder om aan te geven dat er een loonbeslag aan zit te komen. Men moet gehoor geven aan die informatieverzoek, hiermee kan de deurwaarder namelijk de hoogte van de beslagvrije voet vaststellen. Loonbeslag is een effectief inningsmiddel. Het is als werkgever en werknemer zeer vervelend om te maken te krijgen met loonbeslag.

Hoe De Sociale Raadsvrouw helpt bij loonbeslag

Het kost veel tijd om een loonbeslag goed uit te voeren. Men is vaak onbekend met de gevolgen van het niet correct uitvoeren van een loonbeslag door bijvoorbeeld geen gehoor te geven aan een informatieverzoek. Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Geeft een werknemer aan schulden te hebben door voorschotten of leningen te vragen, of extra te willen overwerken? Financiële problemen kunnen mensen ziek maken en tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Daarom kunt is het beter te voorkomen dan te genezen.

De Sociale Raadsvrouw biedt ook preventieve hulp bij schulden aan.

Daarnaast krijgt een werkgever deze hulp bij schulden in veel gevallen vergoed middels een verzuimverzekering!

Heeft u hulp bij loonbeslag nodig?

Vraag dan een gratis offerte aan. Kosteloos en vrijblijvend. In de meeste gevallen krijgt u dezelfde dag nog reactie.

Offerte aanvragen