gratis informatiepakket

Loonbeslag: de sociale raadsvrouw helpt

In veel gevallen zorgen schulden voor lastige situaties. Bijvoorbeeld loonbeslag bij werkgevers. Om uit deze problemen te komen helpt De Sociale Raadsvrouw bij loonbeslag.

Wat is loonbeslag?

Een loonbeslag betekent in de meeste gevallen dat een schuldeiser beslag legt op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Wanneer iemand niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil verdoen, heeft men last van loonbeslag. Loonbeslag is een effectief inningsmiddel omdat de schuldenaar geen kans krijgt om zijn inkomsten te verbergen. Het is als werkgever vervelend om te maken te krijgen met loonbeslag.

Hoe De Sociale Raadsvrouw helpt bij loonbeslag

Het kost veel tijd om een loonbeslag goed uit te voeren. Men is vaak onbekend met de gevolgen van het niet correct uitvoeren van een loonbeslag door bijvoorbeeld geen gehoor te geven aan een informatieverzoek. Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Geeft een werknemer aan schulden te hebben door voorschotten of leningen te vragen, of extra te willen overwerken? Financiële problemen kunnen mensen ziek maken en tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Daarom kunt u beter voorkomen dan genezen.

Daarnaast krijgt een werkgever deze hulp bij schulden in veel gevallen vergoed middels een verzuimverzekering!

Heeft u hulp bij loonbeslag nodig?

Vraag dan een gratis offerte aan. Kosteloos en vrijblijvend. In de meeste gevallen krijgt u dezelfde dag nog reactie.

Offerte aanvragen