Contact

Kreeft 6
8271 KK IJsselmuiden
Bel naar 038 – 33 33 842 of mail naar info@socialeraadsvrouw.nl

gratis informatiepakket

Loonbeslag leggen

In veel gevallen zorgen schulden voor lastige situaties. Bijvoorbeeld loonbeslagen bij werkgevers. Om uit deze problemen te komen helpt De Sociale Raadsvrouw bij loonbeslagen.

Wat zijn loonbeslagen

Een loonbeslag betekent in de meeste gevallen dat een schuldeiser beslag legt op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Wanneer iemand niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil verdoen, heeft men last van loonbeslagen. Loonbeslagen zijn een effectief inningsmiddel omdat de schuldenaar geen kans krijgt om zijn inkomsten te verbergen. Het is als werkgever vervelend om te maken te krijgen met loonbeslagen.

Hoe De Sociale Raadsvrouw help bij loonbeslagen

Het kost veel tijd om een loonbeslag goed uit te voeren. Men is vaak onbekend met de gevolgen van het niet correct uitvoeren van een loonbeslag door bijvoorbeeld geen gehoor te geven aan een informatieverzoek. Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Geeft een werknemer aan schulden te hebben door voorschotten of leningen te vragen, of extra te willen overwerken? Financiële problemen kunnen mensen ziek maken en tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Daarom kunt u beter voorkomen dan genezen.

Daarnaast krijgt een werkgever deze hulp bij schulden in veel gevallen vergoed middels een verzuimverzekering!

Heeft u hulp bij loonbeslagen nodig?

Vraag dan nu nog een gratis informatiepakket aan. U krijgt dit informatiepakket zo spoedig mogelijk per e-mail toegestuurd.

Gratis informatiepakket