x Direct inloggen voor de online workshop

Log hier in als u een inlogcode heeft gekregen van uw werkgever.  Wilt u als bedrijf ook gebruik maken van deze workshop voor uw werknemers? Neem direct contact op met ons.

gratis informatiepakket

Schuldhulp”Direct-Op-Maat”

Iedereen komt in aanmerking voor Schuldhulpverlening!
Schuldhulpverlening is steeds meer maatwerk gericht op de individuele persoonlijke en financiële omstandigheden.

Naast ons bestaande product “stabilisatie en begeleiding naar schuldhulp”, is het voor uw werknemer nu ook mogelijk om op verwijzing van De Sociale Raadsvrouw voor een versneld schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen; het zgn. Schuldhulp “Direct-Op-Maat traject”. We slaan dan de lange procedures via de gemeenten over. Uw medewerker wordt veel sneller geholpen, wachtlijsten zijn er niet! De Sociale Raadsvrouw zorgt voor het ordenen van de administratie, het stabiliseren van de financiën en het verzamelen van alle stukken die noodzakelijk zijn voor een schuldhulpverleningstraject met de bedoeling uw werknemer voor te bereiden voor de schuldsanering.

Het aanvraagformulier schuldhulp wordt dan, samen met alle onderliggende bewijsstukken, verzonden naar onze partner Stichting CAV te Amsterdam. Zij voeren het schuldhulpverleningstraject uit. Stichting CAV zal een advies afgeven ten aanzien van de saneringsmogelijkheden en dit traject vervolgens inzetten. Het advies kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Dwangakkoord + Wsnp-verzoekschrift

Stichting CAV kan voor dwangakkoorden (en moratoria en voorlopige voorzieningen) een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij een  verzoek tot dwangakkoord wordt van rechtswege ook een verzoekschrift WSNP ingediend. Indien een verzoek tot dwangakkoord wordt afgewezen, beoordeelt de rechtbank het verzoekschrift WSNP. Bij een toevoeging betaalt de aanvrager een eigen risico (thans € 196,00 inclusief btw).

Ook is het mogelijk Stichting CAV enkel een verzoekschrift WSNP te laten opstellen. Voorwaarde hiervoor is dat er reeds een (mislukt) minnelijk traject is geweest óf dat het evident is dat een minnelijk traject geen zin heeft.

Msnp + Budgetbeheer>

De afdeling WSNP-MSNP van Stichting CAV tracht een minnelijke schuldregeling te treffen met de schuldeisers. De voorwaarde is wel dat cliënten gedurende het traject van drie jaar in budgetbeheer blijven bij Stichting CAV. Dit is nodig om de afspraken met de schuldeisers te kunnen nakomen.

Indien een minnelijk traject niet mogelijk blijkt, maar er wel een reële kans is op een dwangakkoord en/of WSNP-regeling, zal Stichting CAV een verzoek daartoe doen.

De kosten van budgetbeheer met een MSNP-traject bedragen minimaal 36 maanden en maximaal 42 maanden a € 50,00 exclusief btw. Dit is opgebouwd uit drie jaar budgetbeheer tijdens de MSNP-regeling en 0 tot 6 uur voor de opstartfase. Het opzetten van een MSNP-regeling kost gemiddeld 3 tot 4 maanden.

Kosten vanuit De Sociale Raadsvrouw zijn hierbij

In plaats van ons reguliere 16-uurs pakket, wordt het een 26-uurs pakket. Omdat iedere arbodienst hier natuurlijk zijn eigen prijs aanhangt, kunnen we hier geen bedragen noemen. Verschillen zijn echter marginaal te noemen.