x Direct inloggen voor de online workshop

Log hier in als u een inlogcode heeft gekregen van uw werkgever.  Wilt u als bedrijf ook gebruik maken van deze workshop voor uw werknemers? Neem direct contact op met ons.

vshutterstock

E-Learning HRM en salarisadministratie.

Wist u dat wanneer u als bedrijf een informatieverzoek van de deurwaarder niet goed uitvoert, dit grote gevolgen kan hebben voor uw bedrijf?

Loonbeslagen van werknemers: hoe ga je hier mee om?

Als schuldhulpverlenende organisatie hebben we dagelijks te maken met bedrijven en hoe zij omgaan met informatieverzoeken van deurwaarders en de daarop volgende loonbeslagen van werknemers. We zien hier heel veel fout gaan, vaak ten nadele van de medewerker. Klakkeloos wordt het bedrag voor de beslagvrije voet door de werkgever overgenomen. Vaak onnodig laag. De medewerker kan bijvoorbeeld zijn vaste lasten niet meer betalen, waardoor deze meer en meer in financiële problemen komt, met alle gevolgen van dien. Ook als bedrijf voelt u dat. Hebt u wel eens gehoord dat een werknemer niet meer op zijn werk kon komen omdat hij of zij geen benzine voor de auto kon betalen of het openbaar vervoer niet meer kan betalen?

E-learning HRM en schuldhulp

HRM en salarisadministratie mist vaak de kennis om adequaat om te gaan met loonbeslagen van werknemers. Wat mag wel en wat mag niet? Wat moet ik doen en hoe werkt dat verder? Allemaal vragen die gesteld worden en waar we in deze online workshop een antwoord op geven. Het is een korte basiscursus die u behoedt voor het maken van fouten die uw bedrijf veel geld kunnen gaan kosten.

Klik hier verder naar deze workshop.