gratis informatiepakket

Gevaar van terugkopen bedrijfswagen door privé onverzekerde medewerker

Brief naar klanten, uitgegaan 19 juni.
Het is niet mijn gewoonte om rondzendbrieven de wereld in te sturen. Maar door wat wij recentelijk in het “veld” meemaken wil ik u toch wijzen op enkele schokkende zaken.
Sinds afgelopen zomer komen we bijna bij iedere klant (werknemer met schulden en loonbeslagen) tegen dat deze niet meer de APK, wegenbelasting of verzekering voor de auto betaalt.
Dit resulteert dan in hoge boetes van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).
Dit begint bij de eerste € 360,—, tweede na zes weken € 540,—, en de laatste € 1.140,—Laat iemand dan nog na deze boete niet te betalen, dan volgt inname rijbewijs,
buiten gebruikstelling voertuig en gijzeling van zeven dagen. Dit alles met een tussenperiode van een maand.
Rijdt iemand in een auto van de zaak, en staat zijn boete op buitengebruikstelling voertuig, dan is het zo dat wanneer deze persoon wordt aangehouden in een zgn. “fuik”
van de politie of de Belastingdienst, dat het voertuig waarover deze persoon de beschikking heeft, de bedrijfswagen, wordt ingenomen.
Dit betekent dat het bedrijf het voertuig mag “terugkopen” met betaling van alle relevante boetes en de gemaakte wegsleepkosten.
Dit kan enorm in de papieren lopen. De laatste maanden ben ik tegen boetes van € 8.000,—en € 7.000,— aangelopen! Het blijft bij het niet betalen van de verzekering natuurlijk niet bij één boete, dit is vaak een gestage, niet aflatende stroom boetes.
Als u bedrijfsauto’s op de weg heeft, lijkt het mij goed dit in ogenschouw te nemen.
De afgelopen maand belde ik met de Belastingdienst die mij vertelde dat de belastingdeurwaarder eigenlijk niet meer bij de mensen op bezoek gaat, omdat het er zoveel zijn!
Ze zetten gewoon zgn. fuiken uit, veel makkelijker… Meteen de dag erop reed een klant van mij in Utrecht in zo’n fuik en was zijn privéauto kwijt. Dezelfde dag nog meldde hij zich ziek, want hij kon niet meer op zijn werk komen. We hebben in het verleden ook al meegemaakt dat iemand als kraamverpleegster niet meer op haar werk kon komen met alle gevolgen van dien.
Ik laat u dit weten omdat het aantal klanten die we tegenkomen die dit probleem hebben, schrikbarend hoog is.
Afgelopen maand gaf ik een workshop bij het Sociaal Fonds Taxi, alwaar een directeur van een taxibedrijf dit aan den lijve had meegemaakt.
Hopelijk doet u uw voordeel met deze kennis!

Is een van jouw werknemers is de financiële problemen gekomen door het terugkopen van een bedrijfswagen? Onze experts helpen je graag om je medewerker er weer bovenop te krijgen. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 038 – 33 33 842.