gratis informatiepakket

Financiële APK

Bent u onzeker over uw financiën en overweegt u een budgetcoach in te schakelen?

Gebruik dan onderstaande checklist en kruis bij elk controlepunt ‘ja’ of ‘nee’ aan.

Financiële APK Ja Nee
Betaalt u de vaste lasten wel eens te laat?
Koopt u op afbetaling?
Slaat u om financiële redenen een bezoek aan de tandarts over?
Maakt u zich zorgen over geld?
Vraagt u af en toe een voorschot op uw loon?
Gaat u niet mee met uitstapjes om financiële redenen?
Vraagt u wel eens om overuren?
Leent u wel eens bij vrienden of collega’s?
Vraagt u zich af waar u het geld aan uitgeeft?
Staat u vaak rood op uw betaalrekening?
Betaalt u uw boetes te laat of helemaal niet?
Wacht u te lang of vindt u het lastig om de administratie te doen?
Tel alle ja’s en nee’s bij elkaar op en vul in:
Dank u!

Scoort u drie of meerdere keren een ja? Dan is het nuttig een budgetcoach eens mee te laten kijken.