Sociaal minimum of WWB (Wet werk en Bijstand)  per 1 juli 2014

NB. Deze bedragen worden jaarlijks in januari en juli aangepast.

Wordt gebruikt als beslagvrije voet  bij loonbeslagen. (zie "Loonbeslagen" op deze website)

Netto per maand, inclusief 5% vakantiegeld.

Alleenstaande                50% min.loon                              €    679,75
Alleenstaande ouder                     70% min.loon €    951,64
Gehuwden/samenwonend 100% min. loon € 1.359,49 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders krijgen max. € 271,90 gemeentelijke toeslag, inclusief 5% vakantiegeld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van mensen die bijstand ontvangen, mag niet meer bedragen dan € 5.850,-- voor alleenstaanden, € 11.700,-- voor een alleenstaande ouder en gehuwden. Alleen voor mensen die een eigen woning hebben, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 49.400,--.

  • De WWB is de enige uitkering die werkt met uitsluitend netto bedragen.
  • De bruto jaarbedragen zijn te vinden op uw jaaropgaaf, deze worden gebruikt voor het invullen van belastingpapieren en het aanvragen van regelingen.

Gratis informatiepakket