Bijstand of WWB per 1 januari 2016  (Participatiewet, kostendelersnorm)

NB. Deze bedragen worden jaarlijks in januari en juli aangepast. Deze bedragen worden gebruikt als beslagvrije voet  bij loonbeslagen. (zie "Loonbeslagen" op deze website)

De bedragen zijn netto per maand, inclusief 5% vakantiegeld.

Normen januari 2016

Alleenstaande  tussen 21 jr. - pensioen               70%     norm                        €    972,70
Alleenstaande ouder                     70%     norm €    972,70
Gehuwden/samenwonend  100%     norm € 1.389,57

De Wet werk en Bijstand is veranderd in 2015. De eisen zijn strenger. Zo is er nu de kostendelersnorm. Dit betekent dat uw bijstandsuitkering lager is als er meerdere personen op hetzelfde adres wonen. Uitzonderingen zijn:

  • een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee.
  • studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.

            Een goede link om duidelijk te krijgen wat de kostendelersregeling is: https://www.youtube.com/watch?v=zkRw9XeU-iA

 

Aantal volwassenen in een huishouden             Bijstandsnorm per persoon

twee personen                                                                 50%

drie personen                                                                   43,33%

vier personen                                                                   40%

vijf personen                                                                     38%

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het kindgebonden budget voor 2016.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van mensen die bijstand ontvangen, mag niet meer bedragen dan                                                          € 5.920,-- voor alleenstaanden, € 11.840,-- voor een alleenstaande ouder en gehuwden. Alleen voor mensen die een eigen woning hebben, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 49.900,--.

  • De WWB is de enige uitkering die werkt met uitsluitend netto bedragen.
  • De bruto jaarbedragen zijn te vinden op uw jaaropgaaf, deze worden gebruikt voor het invullen van belastingpapieren en het aanvragen van regelingen.

Een handige link om te kijken wat er voor u verandert is:

http://www.dewaarheid.nu/images/Wigo4it%20Herziene%20elementenkaart%20Werk%20en%20inkomen%20per%202015.pdf

 

Gratis informatiepakket